dr. Reisz László 


 Vissza nyitólapra 

Újdonságok

   
Búsbach Péter (1827-1905)
 

Az utolsó öt év. (Tisza-Szapáry-Wekerle) Parlamenti visszaemlékezések. Bp. 1895.

   
 

Egy viharos emberöltő. Korrajz 1. Bp. 1906.

 

Egy viharos emberöltő. Korrajz 2. Bp. 1906.

   
  Rédey Miklós

A rendőri szolgálat vezérfonala. Bp. 1916.

   
   
Várkonyi Nándor
 

Magyar Dunántúl. Táj és nép. Bp. 1944.

   
  LoBagola, Ibn

LoBagola egy afrikai vadember önéletrajza. Bp. 19?

   
Móricz Zsigmond (1879-1942)

Bál. Bp. 1936.

   
Horváth Jenő (1881-1940)
 

A magyar kérdés a XX. Században 1. Felelősség a világháborúért és a békeszerződésért. Bp. 1937.

 

A magyar kérdés a XX. Században 2. A trianoni békeszerződésért megalkotása és a revízó útja. Bp. 1939.

   
  Luka Gusztáv
 

Rhapsodicus tanulmányok az alkotmányosság, a nagy szavak és humbug köréből. Bp. 1875.

   
  Luby Margit
 

A parasztélet rendje. Bp. 1935.

   
 

Bábalelte babona. Bp. 1936.

   
Hegedüs Lóránt (1872-1943)

Új világ felé. Politikai utazás a jövőbe. bP. 1929.

   
Szilágyi Dezső (1840-1901)
 

Beszédei 1. Közös ügyek. Bp. 1906.

 

Beszédei 2. Az egyházpolitika. Bp. 1909.

 

Beszédei 3. Közös ügyek és rokon tárgyak. Bp. 1910.

 

Beszédei 4. Közös ügyek és rokon tárgyak. Bp. 1913.

   
  Kandra Kabos Jakab (1843-1905)
 

Magyar mithológia. Eger. 1897.

   
Dessewffy Aurél
 

X.Y.Z könyv. Pest. 1841.

   
Dessewffy Emil
 

Alföldi levelek (1839-1840). Buda. 1842.

   
  Zöldi Márton (1854-1919)
 

Magyar perbeszédek. Vád és védőbeszédek gyűjteménye. Bp. 1903.

   
  Fazekas István

Az új életelixír története. Bp. 1940.

   
  Huzella Tivadar
 

Az élet tudománya. Bp. 1936.

   
  Huzly Imre

Ember, hogy élsz? Magyarázatok a korszerű élet és a korszerű táplálkozás bibliájából. Bp. 1942.

   
Tanulmánykötet.
Ajtay Miklós, Bányai Kornél, Csanády György, Féja Géza, Gál László, Jancsó Elemér, Kritikus, Medgyes László, Tóth Béla, Varga Zsiga írásaival. Párizs. 1927.
   
   
  Freimut, Bernardin
 

A zsidó vérgyilkosságok története napjainkig. Bp. 1896.

   
  Goldberg Rafael
 

A Talmud. Bp. 1893.

   
  Krausz Sámuel
 

Talmudi életszabályok és erkölcsi tanítások. Bp. 1896.

   
  Simonyi Jenő

A zsidók és az antisemita áramlat. Leroy-Beaulieu nyomán. Bp. 1894.

   
   
Eötvös József (1813-1871)
 

Levelek. Életrajz. Bp. 1903.

   
   
   
   
   
Nyitóoldalra... Lap tetejére... 
 

Vissza a nyitólapra