TÖRTÉNELEM


"...arculcsapása a demokratikus gondolkozásnak, ha valaki a maga nézetét, a maga felfogását erőszakkal akarja rákényszeríteni valakire, legyen az akár egyes ember, akár valamely idegen állam."

Gratz Gusztáv


 
 

A diadalmas forradalom könyve. A népkormány tagjainak, a forradalom szereplőinek és 75 magyar írónak önvallomása. A forradalmi napok hiteles krónikája. Bp. 1918.

A cs. és kir. 82. székely gyalogezred története. Bp. 1931.
   

A polai matróz-forradalom története. Bp. 1918.


 

Kik hozták be a románokat Budapestre vagy hogyan ütötték agyon Friedrich-Csilléry-Pekár urak a magyarországi szociáldemokrata pártot. Egy izgalmas nemzetgyűlési nap eseményei. Bp. 1922.

 

Öt év múltán. A Károlyi-korszak előzményei és céljai. Bp. 1923.

   
Angyal Dávid (1857-1943)
 
Az ifjú Ferenc József. Bp. 1942.
   
Gróf Széchenyi István. Bp. 1928.
   
Történeti tanulmányok. Bp. 1937.Asbóth János (1845-1911)


A föld mint társadalompolitikai és nemzeti kérdés. Bp. 1900.
A szabadság. Pest. 1872.
Konzervatív magyar politika. Bp. 1887.


Új Magyarország. Bp. 1880.
   
  Asztalos Miklós (szerk.)
 

A magyar nemzet története ősidőktől napjainkig. Bp. 1933.

 

A történeti Erdély. Bp. 1936.

Jancsó Benedek Emlékkönyv. Bp. 1932.
Ádám T. IstvánBalassa ImreBalogh Pál (1854-1933)

A legnagyobb magyarról. Bp. 1904.A magyar faj uralma. Bp. 1903.Erdély fajnépei s a székely kérdés. Kolozsvár. 1903.
Ballagi Aladár (1853-1928)

A magyarság Moldvában. Bp. 1888.
   
  Baráth Tibor

Az országépítés filozófiája a Kárpátmedencében. Kolozsvár. 1943.
Bánffy Dezső (1843-1911)


   
  Beck Lajos

A régi Magyarország. Bp. 1944.
Beksics Gusztáv (1847-1906)


A democratia. Bp. 1881.A dualismus. Története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink. Bp. 1892.A magyar politika új alapjai. Bp. 1899.A román kérdés a fajok harcza. Bp. 1895.

   
 

A szabadelvű párt története. Bp. 1897.

Ködös problémák. Bp. 1904.

Legújabb politikai divat. Bp. 1894.

   
Berzeviczy Albert (1853-1936)
 

Válogatott beszédek. Bp. 1911.
Bosko Lajos (1833-1884)

   
  Buk Miklós
 
A kétezeréves út. A zsidókérdés történetszociológiája. Bp. 1943.
   
 
Túl a marxizmuson. Egy társadalomelmélet alapvonalai. Bp. 1934.

   
  Bús Fekete László

Katona-forradalmárok. Bp. 1918.
Chalupka Rezső (1868-1928)Chászár András


A magyar nemzethez. Nagy-Szombat. 1806.

   
  Cholnoky Jenő
 
Hazánk és népünk egy ezredéven át. A magyarság hajdan és most. Bp. 1935.Croce, Benedetto
Történelem és szabadság. Bp. 1940.Deér József
Donászy Ferenc
Dózsa Dániel (1821-1899)

 

Csatározás a Daco-Román törekvések ellen. Kolozsvár. 1863.  Eckhardt Sándor (szerk.)

Úr és paraszt a magyar élet egységében. Bp. 1941.

   

Elefánty Ferenc (1823-1863)
Magyarország 1848. Buda. 1848.
   
  Eötvös Károly (1842-1916)

Magyar alakok. Bp. 1901.

Nagyokról és kicsinyekről. Bp. 1901.

   

Erdei Fülöp (1903-1883)


Az örökváltság. Pest, 1848.

   
  Erdélyi Pál (Doktor) (1864-1936)
 

A magyar nemzet történetének rövid áttekintése. Bp. 1922.

   
  Farkas Ödön (1851-1912)
 

Választások után. Pest. 1872.

   
  Fábián Béla
 

A Désy-Lukács pör. Bp. 1910.
Fejér György (1766-1851)
A politikai forradalmak okai néhány észrevételekkel. Buda. 1850.

Fenyő Miksa

Hitler. Tanulmány. Bp. 1934.
   
  Ferdinándy Mihály
 

Középeurópa. Bp. 1940.

 

Mi magyarok. Tíz tanulmány a magyar történelemből. Bp. 1941.

  Gálffy Ignác (1859-1940)

Csak magunkban bízhatunk. Krónikás korrajz. Bp. 1927.

   
  Gáspár Zoltán (1910-1945)
 

Húsz év története. 1918-1938. Bp. 1939.

   
  Gosztonyi Gizella
 

Családi és társadalmi élet III. Károly korában. Bp. 1911.

   
  Görgey István (1886-1946)
Görgey Arthur a száműzetésben. Bp. 1918.
   
 
Görgey Arthur ifjúsága és fejlődése a forradalomig. Bp. 1916.
   
Gratz Gusztáv (1875-1946)
 

A dualizmus kora. Magyarország története 1867-1918. 1. Bp. 1934.

 

A dualizmus kora. Magyarország története 1867-1918. 2. Bp. 1934.

 

A forradalmak kora. Magyarország története 1918-1920. Bp. 1935.
Grünwald Béla (1839-1891)


A régi Magyarország. 1711-1825. Bp. 1888.

 

Az új Magyarország. Bp. 1890.   Halmay Elemér (1868-1935)

A nyolcvan éves Apponyi. Bp.1926.
 
   
A revíziós gondolat a világpolitikában. Bp. 1929.

 
Emlékezés Apponyi Albertről. Bp.1933.

 
Magyarország újjáépítésének kérdéséhez. Bp. 1924.

Hatvani Imre (1818-1856)

Szózat az oláhfaj ügyében. Pest. 1848.
   
Hentaller Lajos (1852-1912)
 

Görgei mint politikus. Történelmi tanulmány. Bp. 1869.

 

Kossuth és kora. Bp. 1894.


Héjjas Jenő
   
  Hegedűs Lóránt (1872-1943)
  MAGYAR TRILÓGIA

Gróf Széchenyi István regénye és éjszakája. Bp. 1933.

 

Kossuth Lajos, legendák hőse. Bp. 1934.

 

Két Andrássy és két Tisza. Bp. 1941.

Horváth Mihály (1809-1878)

Magyarország függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben 1. Pest. 1871

Magyarország függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben 2. Pest. 1872.

Magyarország függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben 3. Pest. 1872.

   

Ignotus (Veibelsberg Hugó)

Egy év történelem. Jegyzetek 1914 tavaszától 1915 nyaráig. Bp. 1916.Imre Sándor (szerk.)

A világháború. Bp. 1917.Jancsó Benedek (1854-1930)


A dako-romanizmus és a magyar kultúrpolitika. Bp. 1893.
A székelyek történeti és néprajzi tanulmány. Bp. 1921.
Erdély és a nagyromán aspirációk. Bp. 1918.

   

Joó János (1807-1874)
   
Jókai Mór (1825-1904)
 
A magyar nemzet története. Pest. 1854.
   
  Juhász Nagy Sándor
 
A magyar októberi forradalom története (1918. okt. 31- 1919. márc. 31.) Bp. 1945.
   
  Kacziány Géza (1856-1939)
Görgei. Történelmi tanulmány. Bp. 1915.
   
 
Görgeiről. Második könyvem. Bp. 1937.Kant, Immanuel
Egy világpolgár gondolatai az emberiség egyetemes történetéről. Bp.-Wien. 1926.


  Károlyi Árpád (1853-1940)

Néhány történelmi tanulmány. Bp. 1930.

   

Kecskeméthy Aurél (1849-1913)

A leláncolt Prométheuszok. Bp. 1881.

   
 

A politika svindlerei. Fény és árnyképek. Bp. 1878.

 

Andrássy Gyula. Politikai élet- és jellemrajz. Bp. 1878.

 

Kákay-Aranyos politikai társadalmi tragico-humoristicus krónikája 1. Bp. 1869.

 

Kákay-Aranyos politikai társadalmi tragico-humoristicus krónikája 2. Bp. 1869.

 

Kákay-Aranyos politikai társadalmi tragico-humoristicus krónikája 3-4. Bp. 1869.

   

 

 

Tisza Kálmán. Politikai élet- és jellemrajz. Bp. 1878.

 

Újabb országgyűlési fény- és árnyképek. 1877. Bp. 1877.


Kelemen KrizosztomKemény Zsigmond (1814-1875)

Forradalom után. Pest. 1850.
   
  Kerecseny János

A magyar Dreyfus-pör. Hova lett a Bank-Gassei 140 millió? Bp. 1925.
Komár József (1820-1917)

Nép szava isten szava. Pozsony. 1848.

 Kornis Gyula

   
 
Kossuth Lajos (1802-1894)
 
A magyar nemzet szebb jövője. Győr. 1860
   
 
Kossuth Lajos két levele felelet sokaknak. Pest. 1869.Kristóffy József
Krug LajosLakatos Ernő
Lechnitzky Gyula

   
  Lengyel Emil
 
Hitler. New York. 1932.
   
  Marcziányi György (1848-1898)

Nemesség. Kézi könyv nemesi ügyekben. Bp. 1896.

   
Málnási Ödön

A magyar nemzet őszinte története. Bp. 1937.

Gróf Pálffy János küzdelme Magyarország felszabadításáért. Eger. 1930.

   
  Márki Sándor (1853-1925)

Erzsébet, Magyarország királynéja. Bp. 1899.

   
  Mikecs László (1917-1944)
 
Csángók. Bp. 1941Molnár Kálmán (1875-1942)

 

Móricz Pál (1870-1936)
A magyar országgyűlési pártok küzdelmei a koronázástól a Deák és a balközép pártok egybeolvadásáig (1867-1874) 1. Bp. 1892.
A magyar országgyűlési pártok küzdelmei a koronázástól a Deák és a balközép pártok egybeolvadásáig (1867-1874) 2. Bp. 1892.


Egy restauráció 1844-ben. Bp. 1891.
   
 
Magyar sirató. Bp. 1931.Régi magyar élet. Bp. 1913.
   
   
   
  Nagy Sándor
 

Nyílt szó egy választótól a választókhoz. Sopron. 1875.

   
  Neményi Ambrus (1852-1904)
 

Parlamenti fegyelem és tekintély. Bp. 1879.

   
  Nyáry Pál (1805-1871)
 

Egy magyar főúr és kora. Bp. 1938.

Régi világ. Bp. 1941.

  Pap Dénes (1826-1869)
 

A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban 1. Pest. 1866.

 

A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban 2. Pest. 1866.

   
 

A parlament Debrecenben 1849. 1. Lipcse. 1870.

 

A parlament Debrecenben 1849. 2. Lipcse. 1870.
Peláthy István


Hazafiság és nemzetiség. Pest. 1865.
Pethő Sándor (1885-1940)

A szabadságharc eszméi. Bp. 1916.

   
 
Görgey Artur . Bp. 1940.

Magyarország és az entente-hatalmak 1848-1849-ben. Bp. 1919.

Politikai arcképek. Az új Magyarország vezéregyéniségei. Bp. 1911.

Sorsok. Bp. 1913.

Szekfű Gyula történetírása. Bp. 1933.

Viharos emberöltő. Hét portrait. Bp. 1929.

Világostól Trianonig. Bp. 1925.
Pilch Jenő (szerk.)

A világháború története. Bp. 1927.

 

Ausztria és Magyarország hadserege. Bp. 191?Polner Ödön
   
  Rácz Béla (1886-1945)

Vörösek és fehérek 70 év előtt. Az 1848-49-iki magyar ellenforradalom. Bécs. 1921.Reiner János (1865-1938)


   
  Rédvay István

Huszáraink hazatérése 1848/49-ben. Bp. 1942.
Réz Mihály (1878-1921)

A kiegyezésről. Bp. 1905.A magyarság uralma és a kor szelleme. Bp. 1909.Romhányi Sándor
   
  Roykó Viktor

Előadások a francia forradalomról. Kiskunfélegyháza. 1934.

A világháború. bp. 1915.
   
  Schustler Emília
 

Magyar társadalmi és családi élet 1570-1600-ig. Bp. 1912.


 

Steier Lajos (1885-1938)
A tót kérdés. A tót nemzetiségi mozgalom fejlődésének története. Liptószentmiklós. 1912.

 
A tót nemzetiségi kérdés 1848-49-ben. Bp. 1937

 
Az 1849-iki trónfosztás. Bp. 1929.

 
Czambel eszméi. Bp. 1937.

 

Csehek és tótok. Bp. 1919.

 
Felsőmagyarország és a revízió Bp. 1933.
   
  Supka Géza

1848. A márciusi forradalom előzményei, lefolyása, társadalmi jelentősége. Bp. 1938.

   
  Szabó Dezső (1872-1966)

Küzdelmek a nemzeti királyságért 1505-1526. Bp. 1917.Szekfű Gyula

Három nemzedék és ami utána következik. Bp. 1935.


   
  Szigethy Vilmos

A szegedi kormányok pénzügyei. Bp. 1942.
Szűcs Ábrahám
   
  Tábori Kornél (1879-1944)

Titkosrendőrség és kamarilla. Akták-adatok a bécsi titkos udvari és rendőrségi levéltárból. Bp. 1921.

   
Tápay Szabó László
   

Az amerikai demokrácia. Debrecen. 1928.

   

Az emberiség története. Bp. 1936.

Az igazi Amerika. Bp. 1926.

   
Teleki Pál (1879-1941)

Magyarország az új Európában. Teleki Pál gróf két beszéde. Bp. 1940.

   
Toldy István (1844-1879)
   
 

Pártjaink feladata a választások után. Pest. 1869.

   
  Tower Vilmos

A pápák szerepe hazánk megmentésében és fennmaradásában. Bp. 1935.


Trócsányi György


 

Újhelyi Péter

Hadseregünk megalakulása és bölcsőkora. Bp. 1915.Vajda János

Magyarság és nemzeti önérzet. Kóros áramok. Bp. 1883.
  Vargha Géza (1883-1920)

Magyar nemzeti ideálok. Ungvár 1913.
Vida Károly (1919-1862)
Elmélkedések a magyar nemzet viszontagságanak története felett. Pest. 1852.Vági István
Elmélkedések a háborúról. 1. A világháború előzményei a sarajevoi gyilkosságig. Sopron. 1927.
Elmélkedések a háborúról. 2. A világháború előzményei a sarajevoi gyilkosságtól a világháború kitöréséig. Sopron. 1927.Várady Zsigmond (1865-1913)
Hősök alkonya. Nagyvárad. 1905.
   
  Vutkovich Sándor (1869-1938)
 

A párbaj. Pozsony. 1895.

  Wilson, Wodrow (1856-1924)
 

Az új szabadság. Bp. 1920.Zalay Lajos

   
 
Vissza a nyitólapra Vissza a nyitólapra